scale-of-justice

आप्रबासी कामदारका लागि कानूनी परामर्श सेवा

सेवा अन्तरगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका, फर्केका र जान चाहने कामदारले कानूनी विषयमा प्रश्नहरु सोध्न सक्नेछन । यस्ता प्रश्नहरु उपर यस विषयमा काम गरि रहेका पिपुल फोरमका अधिवक्ताहरुवाट इमेल, मोवाइलको माध्यमवाट कामदारलाई कानूनी सल्लाह प्रदान गरिनेछ । यो निशुल्क कानूनी परामर्श सेवा विदेशमा वा स्वदेशमा ठगी, शोषण वा आपतमा परेका कामदारलाई सहयोग गर्न विशेष रुपमा लक्षित छ । विदेशमा ज्यू ज्यान, अस्मिता जोखिममा रहेका तथा स्वदेशमा नै तत्काल (URGENT) सहयोग-उद्धार-उजुरी गर्नुपर्ने अवस्थाका कामदारले यस मार्फत सेवा लिन सक्नेछन । यसरी सम्र्पकमा आएका कामदारहरुलाई आवश्यक परेमा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गरिने छ ।

 बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा तपाई ठगि वा समस्यामा पर्नु भएको छ ?

In context of Foreign Employment, are you facing any frauds, scam and any other problems?

 निशुल्क परामर्सको लागि सम्पर्क राख्नुहोस् |

Write Us for Free Consulting Service.


कस्तो कस्तो अवस्थामा सेवा पाइन्छ ?

कानूनी सेवाबारे सोधि रहने प्रश्नहरु

माथी उल्लेख गरिएका सबै सेवाहरु निशुल्क प्रदान गरिनेछ।